TNBSPOddział w Grudziądzu

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Działa od 1992 r. Jest to organizacja ogólnopolska skupiająca przede wszystkim nauczycieli bibliotekarzy. Od 1993 r. jest członkiem International Asociation of School Librarianship (IASL).

Nasze cele:

udział w tworzeniu właściwych warunków działania bibliotek szkolnych, integracja środowiska zawodowego nauczycieli bibliotekarzy, popieranie inicjatyw zawodowych, doskonalenie fachowe, podejmowanie działań na rzecz rozwoju czytelnictwa.

Co robimy?

Współpracujemy z władzami państwowymi, samorządowymi, związkami zawodowymi, organizacjami, stowarzyszeniami w sprawach dotyczących bibliotek szkolnych, inicjujemy i prowadzimy akcje służące rozwojowi czytelnictwa dzieci i młodzieży.

Podaruj 1% podatku !

Od 2007 r. jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą działalność.

Niezbędne dane do zeznania podatkowego

Kontakt

  • TNBSP Oddział w Grudziądzu
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
  • ul. Sobieskiego 12, 86-300 Grudziądz
  • tel. +48 7926 14 622
  • tnbspgrudziadz@op.pl

Współpraca